Franczyza

Założenia koncepcyjne

Vitalmed Clinic to marka, którą od 15 już lat tworzą specjaliści, głównie w dziedzinie rehabilitacji, ale obecnie też innych dziedzin, ludzie z pasją i poczuciem odpowiedzialności za pacjentów. W tym czasie nieustannie doskonaliliśmy swój warsztat, poszukiwaliśmy najnowszych rozwiązań technologicznych i medycznych, by móc przynosić ulgę w bólu zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Świadczymy także usługi z dziedziny medycyny estetycznej.

Vitalmed Clinic to dziś dwa prężnie działające ośrodki z wyspecjalizowaną kadrą oraz zaopatrzone w innowacyjne urządzenia medyczne. Codzienny kontakt z pacjentami i klientami wszystkich naszych klinik, współpraca z licznymi specjalistami, profesjonalne zaangażowanie, a także innowacyjność i nowoczesność dają nam solidne podstawy do stworzenia silnej, ogólnopolskiej sieci ośrodków specjalizujących się w rehabilitacji ruchowej.

 

Cel

Niniejsze opracowanie ma za zadanie przybliżyć główne założenia systemu, jaki Franczyzodawca wprowadził na Polski rynek. Podstawowe założenia franczyzowe Oferta skierowana jest zarówno do fizjoterapeutów, jak i osób nie posiadających odpowiedniej wiedzy medycznej i umiejętności, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów (między innymi: zatrudnienie fizjoterapeutów, stały nadzór Franczyzodawcy )

Vitalmed Clinic – Centrum medyczne

 • Preferowany lokal ok. 50–100 m/kw. Inwestycja na poziomie ok. 75-150 tys. zł.
 • Głównym założeniem tej wersji jest stworzenie małego ośrodka medycznego opartego głównie na rehabilitacji oraz konsultacjach medycznych.
 • Wymagany wkład własny w przypadku finansowania kredytem/leasingiem – min. 15 tys. zł.
 • Wkład przeznaczony jest na pokrycie pierwszej wpłaty oraz koszty przystosowania lokalu i promocji.
 • Franczyzodawca zakłada dochód po zakończeniu etapu wdrożenia (ok. 6 miesięcy) 15-25 tys. zł.
 • Pakiet jest kierowany do fizjoterapeutów na początku swojej drogi zawodowej, doświadczonych rehabilitantów zdecydowanych na poszerzenie swojej oferty oraz inwestorów poszukujących możliwości bezpiecznego działania w branży medycznej.

 

Założenia systemu

1. Franczyzodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Franczyzobiorcy czynności zmierzających do otwarcia ośrodka rehabilitacji ruchowej, między innymi do:

 • Przekazanie prawa do korzystania z marki Vitalmed Clinic oraz know-how – wszelkich niezbędnych informacji na temat rozpoczęcia pracy ośrodka, bieżącego funkcjonowania w branży, zasad wizerunkowych marki, oraz zasad postępowania na co dzień dla menegera lub innej osoby zarządzającej punktem,
 • Wykonania projektu funkcjonalnego i wizualnego lokalu Franczyzodiorcy.
 • Pomysłu na reklamę, akcje marketingowe oraz komplet gotowych do druku informacji handlowych i reklamowych dostosowanych przez grafika do indywidualnego zapotrzebowania Franczyzobiorcy. Pierwszy zestaw materiałów reklamowych gratis.
 • Doradztwa w przeprowadzeniu rekrutacji personelu oraz w wyborze najodpowiedniejszych pracowników,
 • wstępnego szkolenia medycznego dla pracowników (w siedzibie Franczyzodawcy). Po zakończeniu szkolenia każdy pracownik (fizjoterapeuta ze znajomością technik manualnych) powinien zdać egzamin, a po pozytywnym zaliczeniu egzaminu dostaje do Franczyzodawcy uprawnienia do wykonywania pracy.
 • Ponadto Franczyzodawca zobowiązuje się do przeprowadzania okresowych szkoleń medycznych, sprawdzania jakości świadczenia pracy przez pracowników, przestrzegania procedur i założeń systemu franczyzowego.
 • Liczba i zakres szkoleń okresowych będzie każdorazowo uzgadniany z Franczyzobiorcą, a zależeć będzie miedzy innymi od wiedzy i umiejętności personelu medycznego.
 • Zapoznanie Franczyzobiorcy z zakupionym sprzętem medycznym, możliwościami, jakie daje, prawidłową pracą z urządzeniami, elementami przewagi konkurencyjnej i metodami jakimi należy się kierować przy wykonywaniu zabiegów, aby uzyskać pełne zadowolenie klientów.
 • Franczyzodawca zobowiązuje się do sprzedaży oraz dostawy na rzecz Franczyzobiorcy urządzeń medycznych wg. ustalonej wspólnie przez strony specyfikacji sprzętowej.
 • Doradztwa w zakresie innych niemedycznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, między innymi: 

 

  • zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania przychodni,
  • zakupu mebli i wyposażenia dodatkowego,
  • urządzenia przychodni pod względem wizualnym (konieczność podporządkowania się kolorystyce i wystrojowi zaproponowanemu przez Franczyzodawcę lub współpracującego z nim projektantem wnętrz),

 

 • stworzeniu podstawowej dokumentacji wewnętrznej i procedur obowiązujących przy prowadzeniu ośrodka rehabilitacji (konieczność podporządkowania się pod procedurę Franczyzodawcy),
 • doradztwie oraz ewentualnym poleceniu firm lub osób zajmujących się usługami pomocniczymi dla przedsiębiorcy np. finansowanie inwestycji, usługi księgowe i doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, usługi związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy itp.
 • Dbania o nienaganny wizerunek marki Vitalmed Clinic zarówno we własnych placówkach, jak i zrzeszonych w systemie franczyzowym tak, aby budować jednakowy ogólnopolski przekaz marki wyróżniającej się wśród konkurencji nowatorskimi metodami leczenia, profesjonalnym podejściem do pacjenta i jego potrzeb.

2. Franczyzodawca w ramach opłaty miesięcznej zobowiązuje się również do świadczenia na rzecz Franczyzobiorcy usług polegających na doradztwie i nadzorze nad funkcjonującym już systemem polegających zwłaszcza na:

 • kontroli pracowników pod względem wykonywania ich podstawowych obowiązków tj. zabiegów rehabilitacyjnych,
 • kontroli pracowników pod względem przestrzegania zasad i procedur ustalonych przez Franczyzodawcę,
 • analizie rozwoju systemu, udziału w rynku, skuteczności akcji marketingowych i reklamy,
 • ocenie ogólnego rozwoju ośrodka i doradztwie w zakresie wyboru odpowiednich dróg postępowania przy dalszej ekspansji ośrodka na rynku lokalnym,
 • nielimitowanemu czasowo szkoleniu nowego personelu (przy zmianie załogi lub powiększeniu stanu),
 • przekazywania w ramach swoich możliwości wiedzy, nowinek medycznych, badań i systemów leczenia – wszelkich nowości jakie powstały i w jakich posiadaniu jest Franczyzodawca,
 • szkoleń poszerzających wiedzę zatrudnionego personelu. Koszty systemu

1. Koszty początkowe:

Franczyzobiorca zobowiązuje się do zakupu u Franczyzodawcy urządzeń medycznych, na których to będzie wykonywał swoją działalność. Koszty zawsze ustalane są indywidualnie i zależą od rodzaju systemu franczyzowego, wielkości i rozmieszczenia lokalu.

2.Koszty miesięczne:

Opłata franczyzowa:

 • 3% przychodów dla systemu – Vitalmed Clinic
 • Opłata przeznaczona jest na głownie na koszty funkcjonowania systemu, oraz pokrycie kosztów usług jakie Franczyzodawca świadczy dla Franczyzobiorcy, a które wynikają z umowy (np. koszty szkoleń, nadzoru i doradztwa)
 •  

Opłata marketingowa:

 • Opłata marketingowa - 450 zł – przeznaczana jest na promocję ośrodka Franczyzobiorcy oraz na budowanie wizerunku marki na rynku lokalnym i ogólnopolskim.
 • W ciągu pierwszych 6 miesięcy przeznaczana jest w całości na reklamę ośrodka Franczyzobiorcy (artykuły prasowe, ulotki, reklama w radio itp)

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Ta strona internetowa używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce prywatności.

Zamknij [X]